افشین مریوانی

1

افشین مریوانی از هنرمند های کرد زبان کردستان میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند افشین مریوانی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای افشین مریوانی

افشین مریوانیئه م شه وانه