امید فرزامی

1

امید فرزامی از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند امید فرزامی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آلبومهای امید فرزامی

امید فرزامیفول آلبوم