ایمان تاوسه

1

ایمان تاوسه زاده کرمانشاه میباشد و از ابتدای نوجوانی علاقه بسیار شدیدی به موسیقی داشت.

از اثرات معروف این هنرمند میتوان به آهنگ دیوانه شدم ، روانیدم و عشق اول اشاره کرد .

ایمان تاوسه اثر های موفقی را در عرصه موسیقی کردی تولید کرد که با استقبال خوبی رو به رو شد .

شما میتوانید شنونده فول آلبوم این هنرمند از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

 

آلبومهای ایمان تاوسه

ایمان تاوسهفول آلبوم