ایمان نوری

1
1

ایمان نوری از هنرمندان کرد زبان است که زاده ی شهر کرمانشاه میباشد .

این هنرمند فیت و همکاری های موفقی همراه با هنرمند ایوب قلعه داشته است که با استقبال خوبی برخورد دار بود .

شما میتوانید شنونده اثرات ایمان نوری از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آلبومهای ایمان نوری

ایمان نوریفول آلبوم

آهنگهای ایمان نوری

ایمان نوری و محسن لرستانیبن بست