جمال محمودی

1

جمال محمودی ، از هنرمندان خوش صدای کرد زبان میباشد .

معروف ترین اثر این هنرمند قطعه ی ” تاران کوچه به کوچه ” میباشد.

شما میتوانید شنونده ی اثران هنرمند جمال محمودی در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید.

آهنگهای جمال محمودی

جمال محمودیخر و خر