جمال گنجی

1

جمال گنجی ، خواننده ی خوش صدای کرمانشاهی میباشد.

شما میتوانید شنونده اثرات هنرمند جمال گنجی در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید.

آهنگهای جمال گنجی

جمال گنجیباران بارانه