حمید حمیدی

1

حمید حمیدی در تاریخ 1353/9/1 متولد شده است و محل تولد او شهر سنندج محله جوراباد است ولی درچهارباغ بزرگ شد.

تحصیلات حمید حمیدی دیپلم رشته فرهنگ و ادب میباشد .

اولین آلبوم : 1378 به نام ارمنی آلبوم های بعدی : 1380 تازه یار ، 1382 ماردین و 1384 سفر

تاریخ وفات : 17 مهرماه 1384

آرامگاه : شهرستان سنندج

اخرین اهنگ سفر در البوم سفر است .او پس از 6 سال از پروازش هنوز در قلب مردم کردنشین جای دارد.

آهنگهای حمید حمیدی

حمید حمیدیباران بارانه