خلیل مولانایی

1

خلیل مولانایی از هنرمندان کرد زبان و خوش صدای کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی قطعه های هنرمند خلیل مولانایی در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای خلیل مولانایی

خلیل مولاناییصبری