سیروس جمشیدی

1

سیروس جمشیدی از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی قطعه های هنرمند سیروس جمشیدی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آلبومهای سیروس جمشیدی

سیروس جمشیدیفول آلبوم