سیوان گاگلی

1

سیوان گاگلی

سیوان گاگلی از خوانندگان کورد زبان موفق ایرانی میباشد ، که دارای تراک های بسیار زیبایی میباشد.

شما میتوانید شنونده ی اثرات هنرمند از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

موزیک ویدیوهای سیوان گاگلی

سیوان گاگلیمی