عادل هورامی

1

عادل هورامی از هنرمند های محبوب و خوش صدای کرد زبان میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند عادل هورامی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای عادل هورامی

عادل هورامیسروه گیان