عثمان هورامی

1

عثمان هورامی از هنرمند های محبوب و خوش صدای کرد زبان میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند عثمان هورامی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای عثمان هورامی

عثمان هورامیبه لنجه