علی زندی

1

علی زندی از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند علی زندی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای علی زندی

علی زندیسوزی دل