علی مردان

1

علی مردان از هنرمند های کرد زبان کرمانشاهی میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند علی مردان از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای علی مردان

علی مردانگوله باخ