فرج علیپور

1

فرج علیپور از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند فرج علیپور از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای فرج علیپور

فرج علیپورکوچ