فرشاد امینی

1

فرشاد امینی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند فرشاد امینی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای فرشاد امینی

فرشاد امینیبسه بسه