فرهاد جهانگیری

2

فرهاد جهانگیری از خواننده های کرد زبان محبوب کرمانشاهی میباشد .

از معروف ترین قطعه ی این هنرمند میتوان “اذان مغرب” و “خراباتی” را نام برد .

شما میتوانید شنونده ی قطعه های هنرمند فرهادجهانگیری در رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای فرهاد جهانگیری

فرهاد جهانگیریستاره بخت

فرهاد جهانگیریمانتو شکلاتی