فواد نامداری

1

فواد نامداری از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند فواد نامداری از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای فواد نامداری

فواد نامداریمکه مکه