قادر الیاسی

1

قادر الیاسی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند قادر الیاسی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای قادر الیاسی

قادر الیاسیمینا