قادر گاگلی

1

قادر گاگلی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند قادر گاگلی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای قادر گاگلی

قادر گاگلیکژال خانم