لک امیر

1

لک امیر باشماخی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند لک امیر از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای لک امیر

لک امیربیستوین