محمد امیری

1

محمد امیری از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

نام دیگر محمد امیری ( محمد آواره ) میباشد.

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند محمد ماملی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای محمد امیری

محمد امیریماهی و دریا