محمد ماملی

1

محمد ماملی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند محمد ماملی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای محمد ماملی

محمد ماملیپریشانم