مظهر خالقی

1

مظهر خالقی باشماخی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند مظهر خالقی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای مظهر خالقی

مظهر خالقیقسم