نوری احمدی

1

نوری احمدی از خواننده های خوش صدا و قدیمی کرمانشاه میباشد .

شما میتوانید شنونده اثرات این هنرمند نوری احمدی رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آلبومهای نوری احمدی

نوری احمدیفول آلبوم