نوید زردی

1

نوید زردی از هنرمندان کوردستانی و خوش صدای کورد میباشد.

شما میتوانید شنونده اثرات این هنرمند در رسانه جهانی غرب ملودی باشید.

موزیک ویدیوهای نوید زردی

نوید زردیوه ره وه