کاروان خباتی

1

کاروان خباتی از هنرمند های کرد زبان غرب کشور میباشد .

شما میتوانید شنونده ی اثر های هنرمند کاروان خباتی از رسانه بزرگ غرب ملودی باشید .

آهنگهای کاروان خباتی

کاروان خباتیمن خوشو درده دارم